ɱФȫ׼
144:ɱФ߼׼ ؿ:00
143:ɱФù׼ ؿ:12
140:ɱФߺ׼ ؿ:35
139:ɱФ׼ ؿ:14
138:ɱФ׼ ؿ:14
137:ɱФ׼ ؿ:ţ16
136:ɱФ׼ ؿ:44
135:ɱФ׼ ؿ:46
134:ɱФ׼ ؿ:07
133:ɱФ׼ ؿ:19
132:ɱФ߹׼ ؿ:37
131:ɱФ׼ ؿ:ţ04
130:ɱФţ׼ ؿ:17
129:ɱФߺ׼ ؿ:49
128:ɱФţ׼ ؿ:02
127:ɱФţ׼ ؿ:48
126:ɱФţ׼ ؿ:07
123:ɱФ׼ ؿ:21
121:ɱФţ߹׼ ؿ:02
120:ɱФ׼ ؿ:29
119:ɱФţ׼ ؿ:32
118:ɱФ׼ ؿ:21
116:ɱФţ׼ ؿ:10
115:ɱФ׼ ؿ:29
114:ɱФţ׼ ؿ:18
113:ɱФù׼ ؿ:24
112:ɱФţ׼ ؿ:43
110:ɱФ׼ ؿ:48
108:ɱФ׼ ؿ:46
107:ɱФ׼ ؿ:46
106:ɱФߺ׼ ؿ:ţ16
105:ɱФ׼ ؿ:49
103:ɱФ׼ ؿ:05
102:ɱФ׼ ؿ:19
101:ɱФţ׼ ؿ:21
100:ɱФ׼ ؿ:17
096:ɱФţ׼ ؿ:05
095:ɱФţ׼ ؿ:48
094:ɱФ׼ ؿ:33
093:ɱФţ׼ ؿ:41
092:ɱФ׼ ؿ:24
091:ɱФ߼׼ ؿ:34
090:ɱФ׼ ؿ:45
089:ɱФ׼ ؿ:13